Radio Spot – Serbiat version

OB Sveti Luka operaciona sala

 

Improvement of the abdominal surgery services over the cross-border area

IMASS

Code e-MS: RORS 8

Total project budget: 1.149.246,17 EUR

EU funding: 976.859,23 EUR

Implementation period: 04.05.2017 – 03.05.2019

Name of the lead beneficiary: “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara

Project partner: General Hospital „Sveti Luka“ Smederevo

 

Projekat se odnosi na razvijanje kapaciteta abdominalnih operativnih zahvata unutar prekograničnog područja. Iako su prednosti laparoskopske hirurgije daleko veće od tradicionalne otvorene hirurgije, postoji relativno niska stopa zastupljenosti laparoskopske hirurgije u odnosu na ukupan broj operacija abdomena u prekograničnoj oblasti. Ovo je uglavnom prouzrokovano nedostatkom kapaciteta, kako sa stanovišta raspoložive opreme tako i osposobljenosti medicinskog osoblja. Budući da laparoskopska hirurgija predstavlja novu tehniku sa brzim tempom razvoja, nedostatak kvalifikacija medicinskog osoblja u ovom području umnogome utiče na nisku stopu zastupljenosti laparoskopske hirurgije.

Ukupni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života stanovništva sa abdominalnim patologijama u prekograničnoj oblasti. Hirurška oprema poslednje generacije i unapređeno usavršavanje specijalizovanih  hirurga obezbeđenih zajedničkim delovanjem dva partnera na ovom projektu omogućiće celokupnom stanovništvu prekograničnog područja pristup modernim visokokvalitetnim uslugama operacije abdomena u Temišvaru i Smederevu.

Stoga će tokom celog perioda implementacije projekta, visokokvalitetne usluge abdominalne hirurgije biti dostupne besplatno svim građanima iz prekogranične oblasti. Pošto je uspostavljanje rane dijagnoze od posebnog značaja za lečenje abdominalnih patologija (naročito kancera), u Temišvaru i Smederevu će se ponuditi besplatne visokokvalitetne dijagnostičke usluge za pacijente sa čitavog prekograničnog područja. Pored toga, partneri u projektu preuzimaju obavezu da nastave da pružaju usluge dijagnostike i hirurgije za stanovnike prekograničnog područja bez ikakvih direktnih naknada i nakon završetka perioda implementacije. Kampanja koja za cilj ima podizanje svesti o ovoj problematici a koju vode 2 projektna partnera, poboljšaće prevenciju i ranu dijagnozu abdominalnih bolesti, sa značajnim efektima u smislu kvaliteta života stanovništva.

Mreža specijalista razvijenih kroz projekat oko dva centra (Temišvar i Smederevo) značajno će povećati i odmah uticati na pristup stanovništva iz udaljenih područja pojedinim zdravstvenim uslugama, kao i na kvalitet ovih usluga. Preciznije, oprema za laparoskopsku hirurgiju već postoji u bolnicama svake od 9 oblasti / regija prekograničnog područja. Ipak, sve ove bolnice su ograničene na malu paletu jednostavnih laparoskopskih operacija, jer je njihovo medicinsko osoblje obučeno samo za jednostavne laparoskopske hirurške zahvate. Kroz aktivnosti projekta, najmanje 2 stručnjaka iz svake oblasti / regije će biti obučeni za napredne zahvate laparoskopske hirurgije, što će odmah aktivirati kapacitete za takve zahvate u čitavom prekograničnom području (prihvatljiva laparoskopska oprema već postoji u nekoliko bolnica). S obzirom na trenutni efekat, pacijenti će imati pristup naprednim zahvatima u svom okruženju, čime izbegavaju podvrgavanje otvorenim operacijama.

Projekat će takođe doprineti poboljšanju dijagnostičkih procedura u prekograničnoj oblasti.
Kroz sve svoje aktivnosti, projekat će ukazati posebnu pažnju ugroženim licima i manjinama, a koji pokazuju posebne tendencije da se ne podvrgavaju medicinskim pregledima blagovremeno ili ne mogu da priušte visokokvalitetne dijagnostičke i hirurške medicinske usluge.